Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, ЛТД»

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ

Запрошуємо до співробітництва емітентів!
Депозитарна установа ТОВ "КІНТО, ЛТД" пропонує свої послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованих цінних паперів.
Тарифи на послуги за договором про відкриття рахунків у цінних паперах власникам

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ТОВ «КІНТО, ЛТД»!

ШАНОВНІ ДЕПОНЕНТИ!

  29.09.2017 р. Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД» (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів депозитарної установи) (Положення). Нова редакція Положення набирає чинності з 30.09.2017 року. Документ доопрацьовано з урахуванням рішення НКЦПФР від 11.05.2017 року № 286 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»

  14.08.2017 р. Доводимо до відома депонентів, що з 15 вересня 2017 року вводяться в дію нові тарифи на депозитарні послуги.

  18.07.2017 р. Розміщено оновлену редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД» зі змінами, внесеними наказом ТОВ «КІНТО, ЛТД» від 17.07.2017 р. № 16, які набирають чинності з 18.07.2017 року. Зміни до Внутрішнього положення оформлено у зв‘язку із прийняттям Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 року № 390 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України».

  18.07.2017 р. Повідомляємо про набрання 18.04.2017 р. чинності рішення НКЦПФР від 07.03.2017 р. № 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», відповідно до якого депозитарним установам до 18.08.2017 року необхідно здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі - Договори) у відповідність до цього Рішення. Депонентів, які уклали з ТОВ «КІНТО, ЛТД» Договори до 18.04.2017 р., просимо звернутися до офісу ТОВ «КІНТО, ЛТД» для підписання Угоди про внесення змін до відповідних Договорів.

  18.11.2016 р. Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів та розпоряджень депозитарної установи  на проведення операцій) (Положення). Нова редакція Положення набирає чинності з 21.11.2016 року.

Документ доопрацьовано з урахуванням:

  • Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 року № 390 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо виплати доходів)»;

  • Рішення НКЦПФР від 12.04.2016 року № 391 «Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів»;

  • Рішення НКЦПФР від 30.06.2016 року № 683 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності» Стандарту ПАРД «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 06.04.2016 року, Протокол № 5 (погоджений рішенням НКЦПФР від 28.04.2016 року № 518).

  Доводимо до відома депонентів, що з 1 травня 2016 року набирає чинності Закон України від 07.04.2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким підвищуються вимоги до публічних акціонерних товариств та знімаються обмеження щодо кількісного складу акціонерів приватного товариства

  Повідомляємо про введення в дію з 01.04.2016 року нової редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, затвердженої наказом ТОВ «КІНТО, ЛТД» від 30.03.2016 року № 06.

  Повідомляємо, що 12.10.2013 р. набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі - Закон). Відповідно до Закону, депозитарна установа ТОВ «КІНТО, ЛТД» має здійснювати відкриття та ведення рахунку в цінних паперах депонента на підставі нового договору - Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) рішенням від 06.08.2013 № 1412 «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах» зобов’язала депозитарні установи протягом року з дня набрання чинності Законом здійснити дії щодо приведення договорів у відповідність до вимог зазначеного нормативного акту.

У зв’язку з цим просимо до 12.10.2014 року завітати в офіс ТОВ «КІНТО, ЛТД» для укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. При собі необхідно мати паспорт та документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків. Якщо Ви зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності, то при собі також необхідно мати копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або довідку про взяття на облік платника податків, видану органом державної податкової служби до 17.12.2012 року.

Депонентів, які до 05.08.2014 р. уклали вищезазначений договір з ТОВ «КІНТО, ЛТД», просимо звернутися до офісу ТОВ «КІНТО, ЛТД» для підписання Угоди про внесення змін до договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Відповідні зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах було внесено рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 року № 807, що набрало чинності 05.08.2014 року.

Згідно з цим Рішенням, депозитарним установам протягом шести місяців з дня набрання ним чинності (тобто до 05.01.2015 р.) необхідно внести відповідні зміни до договорів.

Документи

Річна звітність за 2016 рік

Річна звітність за 2015 рік

Річна звітність за 2014 рік

Річна звітність за 2013 рік

Звертайтеся до нас за адресою:
Україна, 04053,
04070 м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б, 3-й поверх
Контактні телефони: (044) 246-7350, 246-6729.
Факс: (044) 235-5875.