новини

      Коментарі Вимкнено до новини

24.06.2021 Тарифи депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, Лтд» доповнено новим розділом IV щодо обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів. З тарифами можна ознайомитися за посиланням

29.01.2021 Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, Лтд», яке уводиться в дію з 01.02.2021 року (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів депозитарної установи). Документ доопрацьовано з урахуванням рішення НКЦПФР від 08.09.2020 року № 481 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності».
Основні зміни стосуються: переліку документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам щодо необхідності надання документів та іншої інформації для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
Запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів з дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах.
Зазначені норми також стосуються змін до договорів з депонентами.

27.11.2020 Доводимо до відома депонентів, що з 01 cічня 2021 року вводяться в дію нові тарифи на депозитарні послуги. Зміни стосуються вартості послуг щодо відкриття рахунку в цінних паперах, операцій з ЦП ІСІ під управлінням ПрАТ «КІНТО», абонентської плати для фізичних осіб. З новими тарифами можна ознайомитися за посиланням

22.05.2020

2 квітня 2020 року Президентом України був підписаний «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямований на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Серед низки змін, що передбачені цим Законом, є забезпечення можливості проведення емітентом річних загальних зборів за результатами 2019 року дистанційно.

Задля забезпечення такої можливості Національна комісія з цінних паперів та фондового своїм Рішенням № 196 від 16.04.2020 року затверджила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду ,
яким визначила, у т.ч., порядок дій акціонера, депозитарної установи.

Послуга депозитарної установи щодо забезпечення участі акціонера в загальних зборах, що проводяться дистанційно, є платною. З відповідним Тарифом можна ознайомитись за посиланням

Основні етапи скликання і проведення дистанційних загальних зборів.

  1. Емітент направляє повідомлення акціонерам про проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему (повідомлення надсилається емітентом до Центрального депозитарію, далі до депозитарних установ, далі до акціонерів);
  2. Акціонери надають заповненні бюлетені для голосування депозитарним установам, з якими у них укладено договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються відповідні цінні папери;
  3. Депозитарні установи приймають та перевіряють бюлетені, та передають інформацію про голосування до Центрального депозитарію;
  4. Центральний депозитарій акумулює інформацію від депозитарних установ та передає її до емітента для оформлення протоколу загальних зборів.

06.11.2019 Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД». Документ доопрацьовано з урахуванням рішення НКЦПФР від 13.06.2019 року № 327 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності».

24.06.2019 Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД» (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів депозитарної установи). Документ доопрацьовано з урахуванням рішення НКЦПФР від 28.12.2018 року № 928 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо сприяння залученню інвестицій)».

23.11.2018 Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД» (у т.ч. з оновленими формами вхідних документів депозитарної установи). Документ доопрацьовано з урахуванням рішень НКЦПФР від 03.05.2018 року № 293 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності», від 10.07.2018 року № 451 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності». Нова редакція Положення набирає чинності з 26.11.2018 року.

25.04.2018 р. Доводимо до відома депонентів, що з 01 червня 2018 року вводяться в дію нові тарифи на депозитарні послуги. Зміни стосуються вартості послуг щодо операцій з державними цінними паперами, виплати доходів за облігаціями, посвідчення довіреностей.

01.02.2018 Розміщено нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ «КІНТО, ЛТД»

25.01.2018. Доводимо до відома депонентів про введення в дію з 01 березня 2018 року  нових тарифів на депозитарні послуги.

29.09.2017. Нова редакція Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

14.08.2017. Про нові тарифи на депозитарні послуги.

18.07.2017. Оновлена редакція Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

18.07.2017.р. Про направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему

18.11.2016. Нова редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

Щодо захисту прав інвесторів

30.03.2016. Нова редакції Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи

26.06.2014 Необхідно укласти новий договор про обслуговування рахунка в цінних паперах